Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 16. března 2017 - 18:34Volvox.cz si právě čtete pouze vy
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Ježek: Není-li liberalismu, je vše dovoleno?


Na knize Petra Husáka Budování kapitalismu v Čechách je zajímavé a nesporně diskutabilní již to, že nakonec vychází bez svolení jeho hlavního protagonisty, bývalého ministra privatizace a předsedy Fondu národního majetku, dnes šéfa pražské burzy Tomáše Ježka. Ovšem končí-li Husákovy úvahové a faktografické vsuvky až na jaře letošního roku, Ježek se ve svých promluvách odmlčel jíž roku 1993, maximálně 1994. Od té doby patrně váhal s udělením souhlasu k publikování, nejspíše kvůli příkrým charakteristikám určitých osob, zejména pak Václava Klause. Někdy hodně hovorová čeština a časté Ježkovo opakování je tak asi záměrem diktovaným snahou po ryzí „autenticitě“, jež však výslednému tvaru spíše škodí, než prospívá.

Díky několikaletému zpoždění však došlo k zajímavému úkazu: hibernovaný privatizátor byl rozmražen a nyní promlouvá k dnešní době, která již ví, že slibovaný ekonomický zázrak byl více méně předurčen k vytunelování. Přes některá silácká samochvalná klišé však Tomáš Ježek dokáže celkem přesně pojmenovat příčiny současné kocoviny, a to nejen v rovině osobní, ale především věcné. Volá po sblížení ekonomie s právem (nejenom teprve v praxi, nýbrž už od teoretické kolébky), poukazuje na daň, již musela privatizace zaplatit za rychlost provedení, zdůrazňuje neoddělitelnost fungujícího tržního hospodářství od křesťanské víry a z ní plynoucích morálních a civilizačních zásad. Je však příliš optimistický v představě, že trh sám, ve své čistě instrumentální podobě, zaveden pouze pozitivním právem, může tyto chybějící normy záhy dotvořit, a do jisté miry tak kultivovat postkomunistický marazmus – že se zkrátka podnikatel (a my s ním) stane automaticky poctivým pouze v obavě ze ztráty zákazníků, kteří prohlédnou jeho případnou faleš.

Ovšem vnímali-li čeští reformátoři jako hlavní nebezpečí příznivce řízené ekonomiky, podcenili zároveň jiného mocného nepřítele – duchovní a morální vyprázdněnou české společnosti, jíž si je evangelický křesťan Ježek ostatně dobře vědom. Husák však v intelektuálně náročnějších pasážích pouze trpně zapisuje, jeho otázky jen oce nebo méně ruší Ježkův monolog. Dokáže sice zasáhnout, když se Ježek chystá pochlubit koupí kravaty, kterou mu měl závidět i sám Klaus, nenamítne již však, že by se například mezi Kalvínovou myšlenkou predeterminace a lidskou svobodou mohl skrývat skrytý rozpor. Husákova fascinace Ježkovými vývody vrcholí v předposlední otázce knihy. „Liberalismus a všechny jeho myšlenkové proudy dokazují, že Bůh existuje …“, „ptá“ se a Ježek mu „odpovídá“ posmutnělou výtkou na adresu F. A. Hayeka neboť ten – s výjimkou jedné poznámky v závorce – prý nikdy nepoužil argumentů z Bible. Ježkovým místy jednostranným a zjednodušujícím tezím tak schází kvalifikovaný oponent, a Budování kapitalismu v Čechách tudíž nepřekračuje meze české žurnalistické produkce.

Petr Husák: Budování kapitalismu v Čechách. Rozhovory s Tomášem Ježkem. Vydalo nakladatelství Volvox Globator, Praha 1997. 294 stran.

Lidové Noviny, č. 29/10, říjen 1997, Kosef Mlejnek jr.

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 3005