Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 26. ledna 2017 - 20:45Volvox.cz si právě čtou 3 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

KAŽDÁ BÁSEŇ BY MĚLA BÝT SNEM


Pod jižním nebem se prý rodí víc pěveckých talentů než pod hvězdami severu. A protože básníci jsou rovněž Orfeovými potomky, vztahuje se tento jev i na ně: v Itálii, Španělsku, Portugalsku i Řecku je jistě výskyt dobrých poetů na kilometru čtverečním vyšší než v jiných evropských zemích. Také dvoumilionovému Slovinsku můžeme co do počtu básníků jenom závidět. Zejména v posledních letech jsme měli možnost častěji se setkávat s tvorbou současných slovinských autorů a konfrontovat ji s méně úrodnými českými a moravskými luhy.

Osidlům podbízivé postmodernisti (jejíž definicí je to, že definici postrádá) se zdárně vyhýbá i skoropadesátník IVO FRBEŽAR. Autor tří slovně úsporných a z poetiky modernismu vycházejících básnických knih, se zpočátku stavěl zády ke všem klasickým básnickým formám a postupům. Frbežar adoruje básnický subjekt i s jeho právem na osobitou logiku či nelogičnost básnické výpovědi. Podstupuje cestu k uhlazenému oblázku básně prostřednictvím co nejjednodušší formy. Název českého výboru KAMENUJ KAMENNÉ (sestavený ze sbírek Orosilo orosilo a Kamenuj kamenné kámen-slovo), který v překladu Lubora Kasala vydává Volvox Globator, jako by projevoval onu holandskou noumenální přístupnost k tajemství básně či slova, jež má tak blízko k utkvělosti kamene, protože je součástí pevně daného jazykového vesmíru. Také báseň vnímá Frbežar jako balvan, který člověk v sobě nese od narození: „…přináším ji z hlubin/ … vynáším ji z předživota …/ ve mně se mění v kamení/ a co jsem mohl/ v křiku výkřiků/ přenesl jsem steny/ byť jen/ do nevýznamů/ do tichého průvodu vzdechů/ do spílání“.

Básník klade důraz na vjem, na počitek smyslový či duchovní, je mistrným impresionistou, avšak za impresemi se klene větrná hlubina toho, co už nelze vyslovit. Nese v sobě orfeovský zpěv, o němž sice víme, jak pohnul kamením, zkrotil divokost, ozářil podsvětní temnotu, ale nemůžeme se dopátrat toho, jaký skutečně byl a jak zněl.

IVO FRBEŽAR: KAMENUJ KAMENNÉ, přeložil Lubor Kasal, vydal Volvox Globator

Nové knihy, č. 36/97, září 1997, JAN SUK

© 1991-2024 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 3251