Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 29. března 2016 - 18:16Volvox.cz si právě čtou 3 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

PAPUS: ZÁKLADY PRAKTICKÉ MAGIE


Na knihkupeckých pultech se objevuje velké množství překladové literatury. Ne vždy se jedná o překlady kvalitní a vystihující původního duch díla. Někdy je znatelně vidět, že překladatel nemá žádný vztah k dané problematice, což je pro knihu obvykle fatální. Proto nám vždy poskočí srdce radostí, když se nám dostane do rukou překlad, z něhož je patrné, že překladatel má k tématu blízký vztah a vyzná se v konkrétní problematice. Vynikajícím příkladem tohoto tvrzení je podle našeho názoru počin nakladatelství Volvox Globator, které v překladu Miloše Maixnera vydává proslulé Papusovo (vlastním jménem MUDr. Gérard Encause) dílo ZÁKLADY PRAKTICKÉ MAGIE. Následujícím úvodním slovem překladatele Vám chceme tuto knihu více přiblížit.

Když jsem poprvé svěřoval veřejnosti svůj překlad Papusovy znamenité knihy o „Magii“, nestalo se tak bez některých pochybností o její osud. Byl jsem si jist tím, že náš lid není nepříčetné děcko, u něhož by bylo třeba mnohem úzkostlivější literární opatrnosti, než kdekoli jinde, a proto mi byly lhostejné výtky některých chabých duší z kruhů takzvaných okultistů-theosofů, kteří mi vytýkali, že čtenáře nezodpovědně vydávám v nebezpečné pokušení – zdá se mi směšné tvořit spolky a společnosti, zabývající se okultními, abnormálními a nadsmyslnými psychickými a světovými záhadami, a přitom se chvět před každým pokusem a praktickým použitím psychických a životních sil jako před strašidelnou propastí „černé magie“, vedoucí smělce nezbytně ke zničení, v němž je jen pláč a skřípění zubů. A jsem si jist tím, že je vždy zdrávo podat hledajícímu pomůcku schopnou i jen nepatrně osvítit stezku, po níž baží – neboť nerozum i bez cizí pomoci vždy nalezne cestu k tropení pošetilosti, a já si příliš nevážím nevinnosti, která, která hříchu nečiní z nevědomosti; zato však ze zkušenosti vím, jak lehko se zamotá do obtíží i nejlepší vůle, nedostane-li se jí na vytoužené půdě nejmenšího správného pokynu od těch, kdo tu kráčí před ní. Přesvědčen, že Papusova kniha je průzračná pro každého, kdo ji vezme do ruky s jasnou hlavou a zdravou snahou, nebál jsem se svěřit ji obecně komukoliv, protože vím, že Papus a jeho analytická, kritická a ujasňující škola nenadělala mezi snaživci neznáma ani zdaleka tolik škody a zmatku jako dogmatizující a fanatický Allan Kardec a jeho nauky.

A ve výsledku jsem se nijak nezklamal. Kniha měla velký ohlas a i u nás mnohému posloužila, aby nalezl správný názor na podstatu psychické sebevýchovy, která dnes vítězně jde světem, hlavně ve své mravní aplikaci jako „amerikanismus“, z jehož školy působí knihy Awet Merdenovy, Gouldovy, Mulfordovy a jiné tak úspěšné i u nás. Myslící čtenář nalezne pro tyto i jiné směry plné vysvětlení v první i druhé části Papusovy knihy. A kdo opravdu tuto část „Magie“ pochopil a strávil, pro toho část třetí neskrývá ani nebezpečí, ani záhady; pochopil totiž, čím tato část je, totiž zajímavým příkladem, jak je možno vnějším uspořádáním působivých efektů vyvolat a k účinné práci přivést ty složky naší psychické podstaty, které zpravidla zůstávají neúčinné, protože dřímají pod příkrovem navyklých myšlenek a nacvičených cest „obvyklosti“.

Sugesce bývá prohlašována za klíč k psychickým silám. Pak je ale obraznost dveřmi, jimiž se vchází do tajemné dílny těchto sil, a není jiné cesty, kudy tam nenásilně vniknout a kudy je zdravě a svěže vypustit. Moderní poznatky pokusné psychologie nalezly i jiné cesty, např. mechanické nebo elektrické podráždění nervových a mozkových středisek. Ale tato cesta, právě jako cesta dráždidel chemických (narkotik), činí z člověka stroj a zasahuje do přirozeného vývoje buď neúčinně, nebo ještě mnohem nebezpečněji nežli cesta osobité autosugesce a obraznosti, řízené vlastní uvědomělou rozvahou.

A co se týká nebezpečí, že se ukvapený experimentátor vystavuje ovládnutí protilidskými silami a bytostmi astrálního světa, ukázalo se, že jsem správně a právem počítal s mravní zralostí a životní vyspělostí našeho lidu. Jestliže někde Evropě, pak jistě v našem národě je vyvinuto nejvyšší mravní středisko lidské bytosti, která lpíc pevně na pravdě, dobru, kráse a obecné prospěšnosti života, uvádí člověka přímo do spojení s božstvím a božským vlivem v přírodě i v člověku, a je tak samo bezpečnou a spolehlivou ochranou proti nebezpečím a poblouzením animických složek, které sama jsou sto vydat člověka napospas nelidským proudům.

Pro bytosti nezdravé a chybné skýtá „život“ dost nebezpečí i ve své „normální“ podobě; zneužívání zevních radostí, sledování nízkých pudů a poddávání se nesvědomitým a nezodpovědným chtíčům denně ničí rozkládá lidi a lidičky kolem nás přímo ve „společnosti“ – proto není třeba šedivět starostí před astrálním nebezpečím – kde konec konců vůči nebezpečí přímému, zřejmému a rychlému lidská bytost spíše a účinněji nalezne sílu vzdoru a sebeobrany než proti plíživému a zákeřnému jedu obyčejného požitkářství.

Kdo tedy přikračuje k prahům neznáma z touhy po pouhé senzaci, ať se toho zdrží. Hraní karet a zábava lehkých mravů jej zničí příjemněji – a stejně bezpečně.

Kdo ale cítí skutečnou touhu po poznání, ať studuje bez obav všude, kde je předmět příbuzný a dostupný jeho chápání.

Ale k praktickým pokusům ať přikračuje jen ten, kdo je nesen touhou prospět světu a využít své síly k obecnému užitku. Za tohoto vedení je nesmysl čehokoliv se bát.

Veliká mravní vyspělost našeho lidu se ukázala i v poslední u nás vypuklé epidemii hypnotických představení. Ač je hypnóza přinejmenším stejně nebezpečná jako cokoliv jiného, ocitne-li se v nesvědomitých rukou, dosud se u nás nevyskytl případ skutečného zneužití a vykořistění hypnotismu k zločinným účelům. A tak epidemie přešla několika nervovými otřesy a vzápětí to měla dobré, takže opět včas třásla materialistickou zaujatostí a upozornila na hlubší zájmy a záhady lidské bytosti a lidského života. Obecné volání po zákazu poškozování lidí veřejnými produkcemi, které koneckonců, i když je konají lékaři, přece jen vždy zanechávají v lidské bytosti jisté nezacelené nebo odumřelé jizvy, svědčí o tom, jak mnoho smyslu pro mravní zodpovědnost u nás je. A proto je jasné, že je na čase přestat se skrýváním a opatrnictvím, ale podat veřejnému zájmu uvědomělou a schopnou ruku.

Jako první svazek byla zvolena Pausouva „Magie“, neboť ve světové literatuře sotva existuje jiný spis, schopný podat tolik informací najednou. Teoretická první část je skutečným klíčem všech okultních a psychických nauk a její soustava byla od té doby jen upevněna a zdůvodněna všemi poznatky moderní psychologické a „metapsychické“ vědy. Druhá část, praktická a sebevýchovná, je skutečným souborem všech hlavních údajů, které v tomto směru máme, a které jsou jinde v jednotlivostech rozpracovány do podrobností. A je zajímavé a pro duševní zaměření našeho národa charakteristické, že obě tyto části vždy poutaly hlavní zájem našeho čtenářstva.

 

Knihu ZÁKLADY PRAKTICKÉ MAGIE, s doslovem Milana Nakonečného, v pevné vazbě, v rozsahu 409 stran vydalo nakladatelství a vydavatelství VOLVOX GLOBATOR, na jehož adresu si můžete napsat o zaslání na dobírku.

 

Zároveň upozorňujeme na další zajímavé tituly tohoto nakladatelství, vydané v poslední době:

David Bellingham: Keltská mytologie. Reprezentativní publikace velkého formátu, s bohatým obrazovým materiálem poskytuje dokonalý přehled dané problematiky. Rozsah 125 stran.

Sten Nadolny: Bůh drzosti Hermés.Prozatím poslední román německého spisovatele je intelektuální zábavou i potměšilou pohádkou, jež sis notnou dávkou ironie bere na ušku soumrak civilizace. Rozsah 168 stran, pevná vazba.

Medium, č. 5/97, květen 1997

© 1991-2024 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 3557