Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 13. ledna 2016 - 18:16Volvox.cz si právě čtou 3 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Duo stylistických labužníků


PATRIK OUŘEDNÍK (1957), známý především svým Šmírbuchem jazyka českého, se opět přihlásil: básnickou sbírkou NEŘKULI (Mladá fronta). Už sám její název, který tvoří příslovce ve Slovníku jazyka českého označené jako poněkud zastaralé a obecné, připravuje čtenáře na texty, které se vymykají standardnímu spisovnému jazyku a působí jako provokativní ozvláštnění, neřkuli znehodnocení. Je příznačné, že vrstevníkem autora není nikdo jiný než Jan Pelc, prozaik, jehož román ... a bude hůř je stylově založen na slangovém a argotickém výrazivu undergroundové mládeže. Ouředníkův zájem o nespisovnou češtinu je totiž rovněž motivován snahou rozrušit establishment reálněsocialistické společnosti, její prudérnost. Nonkonformní zaměření autorovo dokumentují i jména autorů, které překládá: Vian, Jarry, Beckett, Queneau (z tvorby posledně jmenovaného přeložil příznačně Stylistická cvičení).

Postoj básnického subjektu Ouředníkovy sbírky je rovněž provokativně vyhrocen proti všemu, co se běžně považuje za krásné, slušné či vhodné, zkrátka proti „dobrému mravu“ společnosti. Jeho verše i prozaické fragmenty prozrazují odpor k světu pokrytectví, vražedné nenávisti a zloby (motivy Kaina), násilí a špíny. Znechucení tímto světem zdůrazňuje tím, že svůj projev prosycuje obscénními a monstrózními výrazy a představami. Ožívá tu opět tradiční estetika ošklivosti objevená už v minulém století prokletými básníky (Baudelaire: Mršina). Ve snaze ozvláštnit svůj projev, odlišit ho od bezbarvé mluvy své doby, se vrací k anarchismům z období protireformace, které dodávají jeho textům rovněž specifický kolorit. Ošklivost a vulgárnost rušící představy poklidu a čistoty mají tu své funkční oprávnění. Jsou prostředkem realizace uměleckého záměru, snahy vyslovit pocit zhnusení ze světa, z něhož zmizela poezie.

Obdobným záměrem je nesena i původní próza básníkovy manželky, překladatelky OLGY ŠPILAROVÉ, která vyšla pod názvem RÝŽOVÁNÍ ZLATA V OSLÍM POTOCE (Volvox Globator). Titul sám jako by odkazoval do oblasti westernu, ale už koláž na obálce vytvořená roztržením kýčovité pornografie čtenáře varuje. Ve skutečnosti jde o vcelku banální příběh „svedené a opuštěné“ dívky z intelektuální vrstvy, uzavřený poněkud příliš pikantní pointou (otec nemanželské dcery, která vzešla z někdejšího milostného vztahu, se stane posléze jejím milencem). Spisovatelčin manžel v doslovu charakterizuje prózu jako „pojednání o nemožnosti tragédie“ v době normalizace. Spíše by se dalo říci, že plochost příběhu ozvláštňuje autorčin sklon k stylistickému labužnictví, s jakým buduje svůj prozaický projev. Špilarová, poučena moderní prózou, zvládá vcelku suverénně hru s vyprávěním, rozkládajícím fabuli do dějových střihů, v nichž se prolínají různé časové roviny a individuální osudy. Stylistické gurmánství prozrazují vedle bohatého rozvrstvení jazykového projevu i úvodní souhrnné charakteristiky obsahu jednotlivých kapitol, navozující představu spisovatelské sebereflexe.

Básnická knížka Ouředníkova i próza Olgy Špilarové svou zálibou ve stylovém bohatství češtiny prozrazují, že oba autoři představují v naší literatuře tandem stylistických labužníků nalézajících prostředky k vyjádření svých hodnotových představ v stylové rozmanitosti výrazového média - v řeči.

Olga Špilrová: Rýžování zlata v Oslím potoce, vydal Volvox Globator
Patrik Ouředník: Neřkuli, vydala Mladá Fronta

NOVÉ KNIHY, únor 1997, ALEŠ HAMAN

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 3472