Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 4. března 2014 - 12:34Volvox.cz si právě čtou 2 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Manga Bible: Ježíš konečně dostane do držky - 90 %


Recenze nejprodávanější knihy na světě, která se však ve své komiksové verzi nestala nejprodávanější mangou na světě.

Jelikož nejsem mangofil, musel jsem po otevření knihy své oči hodně přemáhat, aby strávily vyloženě hnusnou kresbu tohoto komiksu. Pak jsem se ale dostal do děje a se zájmem se vrátil na začátek a četl znova a pořádně. Na hnusné mangy je prostě potřeba si zvyknout a pak už to jede a člověk ten styl začne i baštit.

Manga Bible má předlohu ve verzi od International Bible Society, která vydala nekomiksovo nemangovou Bibli roku 2004. Tuto předlohu jsem neměl v ruce a tudíž jsem neměl možnost pochopit systém citací, kdy se z mangy odkazuje na textovou verzi třemi čísly. Přičemž obvyklejší je uvést název biblické knihy, číslo kapitoly a číslo verše. Takže například na straně 33 je odkaz na Genesis v takovéto podobě: 39:1-41:40.

Na úvod také musím zmínit, že se nepovažuji za profesionálního teologa, celou Bibli (ekumenickou, nikoli recenzovanou mangu) jsem dosud nedočetl, avšak nějaké postřehy si snad mohu dovolit.

Roku 2007 se výše zmíněné předlohy zhostil svým štětcem kreslíř Siku, který má na kontě takové komiksové pecky jako Judge Dredda nebo Slaine. Jedná se o docela známého anglického tvůrce, který se proslavil právě propagací své verze Bible a dával rozhovory v médiích všude možně po Anglii i USA. A také dělá počítačové hry. Je nutné zde na tomto místě zmínit, že vystudoval teologii v Londýně.

Pod scénářem je podepsaný Akindele Akinsiku, avšak jeho vtipný představovací odstaveček a vůbec i podoba jeho jména je snad skrytým vtípkem a celý komiks stvořil právě jen Siku.

Na počátku bylo Slovo. A to Slovo bylo Bůh. Takhle je to správně a nikoli jak nás mate manga, která hned rozsvěcí světlo.

Děj Bible je složitý a komplikovaný sám o sobě a proto jsem uvítal originální způsob vyprávění, kdy sledujeme monolog Mojžíše, jak učí děti, jak to všechno začalo. Jenom mě zarazilo, že se nějak při kapitole o tvoření světa zapomnělo na sedmý den, kdy Bůh po dokončení světa odpočíval. Přitom odpočívat je důležité přikázání v Desateru.

Vtípky se mihnou sem tam, například na straně 6, legrácka se najde i v kresbě (např. str. 19).

Kresba se vyznačuje množstvím stínů místo postav, rysy tváře jsou často jen hrubě naznačeny, všude panuje umělecká nedotaženost, náčrtkovost, šrafování. Občas je změť čar tak chaotická, že není na první pohled jasné, co se tam nachází. Autor nám tak v celé manze přichystal jakési hádanky a můžeme si odpočinout od četby luštěním hlavolamů. Jen namátkou tu uvedu jednu z nejpovedenějších hádanek. Nalistujte si stranu 27 a uprostřed vpravo v okénku s černým a bílým obláčkem s textem schválně spočítejte postavy. Prozradím vám, že pokud se dopočítáte čísla 9, máte můj obdiv. A pokud jste došli k 10 lidem v tomto políčku, přihlaste se mi rovnou na mail a nabídnu vám místo redaktora bez přijímacího řízení.

Podobenství v Novém Zákoně jsou vyvedeny jiným stylem, stejně tak mapy. Hezká tvář se vyjímá na str. 7, přístupnou nahotou se můžeme kochat až do strany 15. Bohužel s hezkými obrázky se budeme setkávat jen po každých fádních cca 30 stranách.

Velmi silný biblický příběh o obětování Izáka je v manze vyloženě odfláknutý. Tento, v ekumenické Bibli cca jedno stránkový příběh je v komiksu odbyt v pouhých čtyřech panelech na jednom řádku. Komiks zrychluje čtení, avšak tady se jelo světelnou rychlostí. Chybí detailní popis a hlavně interpretace této hrozivé události. Například není zřejmé, že Abram řekne Izákovi, že jdou obětovat a malý Izák se pak otce ptá, koho budou obětovat, když k obětnímu oltáři jdou pouze oni dva bez nějakého beránka.

V Manga Bibli mi přišlo velmi vtipné použití citoslovců u biblických postav, jako třeba "Huh".

Od Joba jsou knihy nadepsány nadpisem příslušných knih. Avšak jelikož chybí obsah, rejstřík jmen a podobné nutné záležitosti, dovolil jsem si zde do této recenze včlenit obsah Bible pro další použití. Může sloužit jako zajimavé shrnutí, co autoři mangy vypustili a co naopak zařadili.

Starý zákon

Genesis - str.1
Job - str. 61
Rút - str. 87
18. Žalm (Davidův) - str. 107
Jonáš - str. 120

Nový zákon - od str. 137 (odkazuje se na Matouše, Marka)

Ježíšova podobenství - str. 148 (z Lukáše, Marka, Jana)
- str. 155 (Z Matouše, Marka, Lukáše)
- str. 163 (Z Lukáše, Marka, Jana, Matouše)
- str. 170 (Z Matouše a Jana)

Kniha Apoštolů - str. 175 (odkazy na Skutky, Korintským, Římanům, Galatským, Filemonovi)

Zjevení Ježíše Krista - str. 197

V Bibli se nachází mnoho přesahů a metaforických významů. Avšak v textové verzi jsou tyto poklady zaneseny mnoha slovy a je potřeba soustředění a dlouhého studia. V komiksu nám nadhled autor servíruje rovnou a bez omáčky. Silné přesahy nalezneme v následujících příbězích:

David a Goliáš (podcenění nepřítele se nevyplácí)
Jeremiáš (král nepoklekl před prorokem)
Kain a Abel
Ezau a Jakob
Josefovo egyptské zajetí
Job (Job nespravedlivě trpěl)

Na straně 144 jsem si nemohl pomoci, ale Ježíš tu vypadá jako Batman. Manga Bible dále obsahuje zajímavé podněty, na kterými se dá vypracovávat mnohé seminární práce. Například, že Farizejové chtěli zabít Ježíše Krista, protože si je nevybral jako apoštoly (str. 162). Ten pravý důvod (podle autorů) si můžeme přečíst na str. 166. Na straně 169 dostává Ježíš do držky.

V Bibli jsem hodněkrát slyšel o kameni, který stavitelé zavrhli, aby se pak stal kamenem úhelným. Až strana 178 mi na obrázku ukázala, jak takový úhelný kámen vypadá.

Po počáteční nechuti se začíst přišlo nadšení ze zpracování látky a dalo by se říci, že jsem kresbu pochopil a mohl tedy vstřebat, co nám básník chtěl říci. Toto nadšení převážilo a proto dostává tato manga vysoký počet procent. Nebýt toho, že se jedná o zpracování největší knihy knih, navíc velmi zdařilé, odhodil bych komiks nedočtený asi mnohem dříve. Tuto počáteční neobratnost však vůbec nepovažuji za jakékoli mínus, spíše v tom vidím osobní předsudky vůči manze jako komiksovému žánru, který mě dosud nijak neoslovil. Avšak musím rovněž přiznat, že jsem zas tolik mang nepřečetl. Nyní se tedy považuji za fanouška začátečníka i tohoto žánru. A nemůže za to nikdo jiný než tajemný Siku.

komiks.cz, 30. 10. 2013, Jan Holeček

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 4359