Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 13. ledna 2010 - 09:12Volvox.cz si právě čtete pouze vy
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Filokalia bdělých otců


FILOKALIA, duchovní texty křesťanského Východu, výbor s vysvětlivkami a komentářem, Allyne Smith, do češtiny přeložil Radek Hanzl, 123 str.

S pozoruhodným a v Čechách i na Slovensku jednoznačně doposud chybějícícm výběrem ze stěžejního díla pravoslavné duchovní literatury přišlo v roce 2008 pražské vydavatelství VOLVOX GLOBATOR, v edici Religio. Výběr z Filokalie - základního duchovního textu pravoslaví byl uspořádán pravoslavným duchovním o. Allynem Smithem, který přednáší teologii na Creightonské univerzitě v Omaze v Nebrasce v USA. Samotný výběr zahrnuje výroky svatých otců zařazené do kapitol: Pokání, Srdce, Modlitba, Ježíšova modlitba, Vášně, Klid a Theosis a je opatřen přehledným úvodem i krátkým seznamem doporučené literatury. Americké vydání vzniklo v roce 2006 a doposud se dočkalo několika překladů. Filokalia je řecké slovo, které označuje "lásku k dobru" či "lásku ke kráse" (csl. dobrotoljubije). Plný název předkládaných textů zní: "Filokalia bdělých světců shromážděných od našich svatých bohonosných otců, skrze kterou je prostřednictvím asketické filosofie a kontemplace očišťován, osvěcován a zdokonalován intelekt." Uvedený název původního spisu vydaného v roce 1782 slouží dle autora především k tomu, aby byla sbírka odlišena od dřívějších (a dodejme, že i pozdějších) sbírek, a také k tomu, aby byl zdůrazněn význam bdělosti pro duchovní tradici představovanou v původním díle sv. Nikodema Svatohorce (1749-1809) a sv. Makaria z Korintu (1731-1805). I když se jedná o překlad výběru o. Smithe - tj. o překlad z angličtiny, jedná se o překlad poměrně zdařilý, jenž zaujme jak důrazem na rozvíjení bdělosti v životě pravoslavného křesťana, tak svojí přehledností a srozumitelností, která však - podobně jako originální text - nutí čtenáře k tomu, aby na sobě "vnitřně pracoval". Na druhou stranu lze očekávat, že poměrně přehledné pojetí duchovního života zaznívající z uvedeného překladu Filokalie bude některými znalci kritizováno jako nedostatek "mystična" a "tajemna", případně jako vzdálení se od vícevrstvého řeckého originálu. Ať je tomu jakkoliv, Filokalia, která je knihou nesmírně krásnou, důležitou a závažnou, by alespoň v této dostupné podobě neměla chybět v knihovničce žádného českého pravoslavného křesťana. Moudré a krásné výroky svatých otců, které Filokalia obsahuje, jsou důležité a inspirující pro náš duchovní a mravní růst i pro rozvíjení našeho intelektu a duchovní citlivosti - tj. pro celou stavbu našeho křesťanského života.

duben, květen 2009, Hlas pravoslaví, Roman Juriga

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 5956