Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 26. října 2009 - 10:06Volvox.cz si právě čtou 2 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Stručné dějiny křesťanství


Tak se jmenuje přehledná, ale nikterak drobná, knížka britského novináře a historika Stephena Tomkinse, vydaná nedávno z anglického originálu v překladu Vladimíra Cinkeho nakladatelstvím Volvox globator (má 365 stran). Musíme si jí všimnout již proto, že ani naše česká marxistická literatura, která by se ve stopách Engelsových měla věnovat dějinám křesťanství a církví, jakož ani náběhy, které k tomu byly i v našich zemích učiněny, neobjasňovala tak naléhavé otázky věcně v relativní úplnosti.

To slůvko >v relativní< znamená, že otázkami křesťanství je třeba stále se obírat a vyrovnávat se i s výsledky nejnovějších >objevů< biblistiky a srovnávacího náboženství.

Z dalších mých řádků však vyplyne, že ani Tomkins nedosáhl potřebné úrovně. Sám své překážky vyjadřuje již v předmluvě, aniž by se pokusil je zvládnout - a v tom je jeho největší nedostatek. Shrnuji, jaká že to jsou: omezuje na minimum teologický jazyk, snažil se napsat knihu pro všechny lidi, co zná, věnoval se barvitým detailům, které prý asi nemají význam pro historiky, ale na nichž záleží nám ostatním, a pokládá za hotový fakt to, že čtenář může přeskakovat nudné partie a zaměřit se na zajímavější místa atd.

Leč nicméně ví o novějších představách biblistů a snaží se jich držet. Jako příklad si můžeme hned zvolit přímé opomíjení postavy Ježíše Krista, o kterém ví, že hodnověrných zpráv je málo a nezatěžuje se hlubšími rozpory průkazných nebo i málo sdělných svědectvích známých pramenů (nejsou to jen evangelijní texty, ale i papyry z Egypta aj.). Správně začíná podrobněji postavou a učením Pavla z Tarsu a právě ono >pavlovské křesťanství< je mu východiskem k vylíčení dalšího vývoje a přečasto nelítostných teologických klání i sporů vedoucích až k naší přítomnosti. Možná, že správně porozuměl i přístupu současného papeže Benedikta XVI., který samozřejmě že Ježíše Krista neopomíjí, ale klade velký důraz na učení >apoštola< Pavla (onoho z Tarsu) a na první apologety nového učení. Avšak i v tom je jistý posun oproti ranému křesťanství, které by mnozí tak rádi spojovali právě s Ježíšem Nazaretským (vzpomeňme třeba na svědectví skoro nedávno zjištěných písemných pramenů z Kumránu!). Tady je třeba vědět, že zanedbávání nebo dokonce ignorace takových studií i objevů se nám, marxistům, nejen že nevyplácí, ale je dokonce škodlivá. Avšak do takových jemností právě Tomkins nevstupuje, a to je největší vada >na kráse< jeho knihy, která může být dokonce matoucí, pokud by snad se našli čtenáři, kteří by se z ní chtěli populárním, přístupným způsobem něco věcného a současného dovědět o dějinách křesťanství. Tím bychom se mohli dostávat až na sám závěr knihy, k pontifikátům posledních dvou papežů, kde autor akcentuje jejich náboženský, duchovní rozměr, ale zcela pomíjí jejich politický význam a ten je velký, již pro podíl na rozpadu tzv. východního bloku, SSSR, dokonce i pro snahy o sjednocení církví a náboženských denominací. Nelze ulpívat jen na povrchu, bylo by zapotřebí jít do větších hloubek.

26. 10. 2009, Haló noviny, Josef BÍLEK

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 5442