Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 3. května 2004 - 16:39Volvox.cz si právě čtou 2 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Ojedinelá encyklopédia in(akostn)ej hudby


Zdeněk K. Slabý, Petr Slabý: Svět jiné hudby (Volvox Globator, 2002)

Každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o hudbu inú, než nám každodenne servírujú servilné masmédiá, musel donedávna (najmä u nás, na Slovensku) pociťovať výrazný deficit literatúry zaoberajúcou sa poetikami celého spektra súčasných, alebo nedávnych progresívnych hudobných iniciatív. Píšem "donedávna", pretože okrem množiacich sa článkov v niektorých periodikách (OS, Trištvrte revue, sporadickejšie Vlna, Dart a i.) pokúšajúcich sa reflektovať aktuálne svetové dianie na "in(akostn)ej" hudobnej scéne, edičnej činnosti SNEH-u (Spoločnosti pre NEkonvenčnú Hudbu) alebo ťažiskovej filozoficko-estetickej práce Jozefa Cseresa Hudobné simulakrá, sa na našom trhu nečakane objavila ďalšia publikácia vyrážajúca svojím záberom dych nejednému poznania chtivému poslucháčovi. Reč je o takmer tisícstranovej encyklopédii Svět jiné hudby autorského, otcovsko-synovského tandemu Zdenka K. a Petra Slabích, ktorá sa v duchu najlepších "ottovských" tradícii svojho žánru pokúsila postihnúť v našej, štýlovo extrémne heterogénnej ére (nazývanej dodnes len z núdze "postmoderna") to najzaujímavejšie z univerza živej hudobnej kultúry.

Jednotlivé heslá spracúvajú tvorbu rôznych, osobností súčasnej tzv. inej hudby, zastrešujúcej ich rozmanité, revitalizačne subverzné, neraz krajne rozbiehavé experimentálne, improvizované, alternatívne, konceptuálne alebo inak "prieskumné" prístupy k tvorbe bizarných hudobných tvarov, diel, dejov a udalostí. Nejde pritom o mapovanie inovácii "len" etablovaných velikánov akými sú John Zorn, Fred Frith, Tom Cora, Jon Rose, AMM, Chris Cutler, Diamanda Galás, Lester Bowie a i., ale aj mnohých, všeobecne menej známych, významom však porovnateľným hudobníkov (Yoshihide Otomo, Bob Ostertag, Weryan Weston, Christian Marclay, Palinckx atď.) s výrazným podielom českej a moravskej scény (badateľný nepomer slovenských tvorcov nespôsobila nevšímavosť autorov, ale nedochvíľnosť ich nemenovaného bratislavského zdroja). Štruktúra každého hesla zodpovedá súčasnému informačnému štandardu: obsahuje nielen textový profil a diskografiu, ale aj odkazy na súvisiace články, knihy i odporúčané webové stránky (!), neoceniteľné sú aj samostatné bloky venované nezávislým vydavateľstvám či festivalom. Ojedinelosť encyklopédie Slabích však nevyplýva len z osobitostí pertraktovaných hudobných tém, ale spočíva aj v spôsobe, akým podáva o nich svedectvo. Nevyhnutná koncíznosť štýlu je totiž presiaknutá duchaplným šarmom a implicitným vtipom (ktoré u nás hudobní publicisti - česť výnimkám! - úplne postrádajú), vďaka čomu sa faktografické surfovanie celou knihou mení na prekvapivo pútavé čítanie. Nečudo, veď ani jeden z autorov nie je školený muzikológ, jedná sa o profesionálnych (teda inak erudovaných) nadšencov s pôvodným povolaním lingvistu a filmového dramaturga, čo v súvislosti so vznikom práce takéhoto druhu vrhá na celú špecializovanú hudobnovednú akademickú obec zaslúžene neblahé svetlo...

V doterajších ohlasoch na ich úctyhodný výkon sa nájdu aj viac či menej marginálne (miestami opodstatnené) výhrady ku kolísavej štylistickej "sínusoide" niektorých častí a, samozrejme, kritika kľúča konečného výberu, súvisiaceho do istej miery pravdepodobne aj so zaangažovanosťou autorov na známom pražskom festivale Alternativa (osobne mi v rámci brnianskej scény chýba napríklad heslo o intermediálnych plenérových akciách skladateľa a režiséra Zdenka Plachého, naopak, hudobné telesá typu Deep Sweden či Tara Fuki by som v práci tohto zamerania a úrovne asi oželel). Nič z uvedeného však vo mne neprekrýva výsledný dojem z encyklopédie Svět jiné hudby, ktorej realizáciu pokladám v našom geopriestore za výnimočný počin. Upriamuje pozornosť na jedinečné hudobné umenie (a nie na veci a "kecy" okolo neho), preto jej význam a hodnota sa bude časom len zhodnocovať

01. 04. 2003, Julo Fujak, Vlna/Hudobný život

© 1991-2024 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 7899